Slovo dělá čověka.

Slovo dělá čověka.

vzdělávání | poradenství | komunikace | cizí jazyky

Slovo dělá čověka.

vzdělávání | poradenství | komunikace | cizí jazyky

Rétorické a komunikační dovednosti

Pro pracovníky managementu, pedagogy, studenty,
veřejné a komunální představitele, uchazeče o práci...

Všichni musíme občas vystupovat a promlouvat v zaměstnání
před kolegy a partnery, podřízenými nebo nadřízenými či před veřejností.

Co se s námi naučíte?
V našich kurzech rétoriky a komunikačních dovedností se naučíte:

> jak
zvládat trému
> jak se
připravit na výstup
základům rétoriky
> jak vystupovat
srozumitelně
práci s dechem a hlasem
řeči těla
práci s publikem
> jak
strukturovat výstup
> jak
neunavit publikum
> jak
přesvědčit posluchače
Co je rétorika?
Zkušený řečník ví, že za uměním dobré rétoriky se skrývá:

> osobní charisma
poznání sebe sama
> perfektní
příprava
sbírání zkušeností

Být dobrý řečníkumět přesvědčit o své profesionalitě však nebývá automatické.

Domluvte si s námi nezávaznou a bezplatnou konzultaci.


Slovo dělá člověka.

(+420) 732 733 228 | info@southwind.cz

applebooks Facebook-25 Instagram-25 YouTube-25