Slovo dělá čověka.

Slovo dělá čověka.

vzdělávání | poradenství | komunikace | cizí jazyky

Slovo dělá čověka.

vzdělávání | poradenství | komunikace | cizí jazyky

Rozvíjejte svou osobitost i své dovednosti
a získejte zkušenosti s vystupováním před jinými lidmi.

Rétorika - rozšiřující dovednosti

veřejný kurz | České Budějovice | termín se připravuje…

Co si osvojíte?
> argumentační cvičení
> jazyková cvičení na
kohezi (konkrétní formulace k uvedení, vyvracení argumentů, vyvozování závěrů a dalších praktických obratů v rétorice)
> cvičení na
rozšíření slovní zásoby (synonymita, užívání cizích slov, skloňování neobvyklých slov, číslovek apod.)
> cvičení na jazykovou
pohotovost (rychlá reakce, zodpovězení nečekaných otázek)
>
mluvní cvičení a jednoduchý artikulační trénink (odstranění nejčastějších nedostatků ve výslovnosti)
> cvičení na jazykovou
správnost (odstranění rozšířených chyb)
> praktický
nácvik
Náplň kurzu:
> protahovací a artikulační cvičení
> sebepoznávací aktivity
> práce s dechem a vlastním tělem
> příprava výstupu
> trénink přirozenosti projevu
> trénink zvládání mimiky a gestiky
> shrnutí, vyhodnocení

Co dostanete?

> Videonahrávky, tištěné podklady.
> Občerstvení – káva, čaj a voda budou k dispozici po celou dobu školení.
> Potvrzení o absolvování školení.
> Následnou bezplatnou e-mailovou konzultaci s lektorem.

Informace:
> Školení proběhne v centru Českých Budějovic, v Biskupské ulici 1
> Počet účastníků: 5-8
> Rozsah školení: 6x60 minut od 9 do 12 a od 13 do 16 hod.
> Cena školení: 1 700,- Kč


Forma výuky:
Praktické nácviky a výstupy. Nejvíce času bude věnováno praktickým úkolům a cvičením, při nichž se všichni účastníci dostanou vždy ke slovu. Poznávání a vyzkoušení si na sobě tvoří hlavní náplň semináře. Teorie bude mít pouze podobu shrnutí hlavních poznatků. Praktické nácviky budou vedeny zábavnou a uvolněnou formou, která je nezbytná i k tomu, abyste se zbavili trémynebáli se náhlé a nečekané pozornosti.

Váš lektor:

Stacks Image 2728
Zdeněk Pecka
Vyučuje rétoriku, textové disciplíny a literaturu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a uplatňuje vlastní bohaté zkušenosti. Expert na vzdělávání, dlouholetý pedagog a lektor.

Slovo dělá člověka.

(+420) 732 733 228 | info@southwind.cz

applebooks Facebook-25 Instagram-25 YouTube-25