vzdělávání & poradenství

vzdělávání & poradenství

komunikace | soft skills | cizí jazyky | média | PR | obchod | management skills

vzdělávání & poradenství

komunikace | soft skills | cizí jazyky | média | PR | obchod | management skills

Rozvíjejte svou osobitost i své dovednosti
a získejte zkušenosti s vystupováním před jinými lidmi.

Prezentace - základní dovednosti

veřejný kurz | 27. duben 2019 | České Budějovice

Co se naučíte?
Zvládat trému
efektivně se připravit na výstup
> pracovat s 
prezentačními médii
> pracovat s 
audiotechnikou
> umět
vyřadit nadbytečné informace
strukturovat prezentaci
řeči těla
srozumitelnosti
přesvědčivosti.
Náplň kurzu:
> sebepoznávací aktivity
> práce s vlastním tělem
> příprava výstupu
> tvorba prezentací
> trénink zvládání mimiky a gestiky
> shrnutí, vyhodnocení

Co dostanete?

> Videonahrávky, tištěné podklady.
> Občerstvení – káva, čaj a voda budou k dispozici po celou dobu školení.
> Potvrzení o absolvování školení.
> Následnou bezplatnou e-mailovou konzultaci s lektorem.

Informace:
> Školení proběhne v centru Českých Budějovic, v Biskupské ulici 1
> Počet účastníků: 4-8
> Rozsah školení: 6x60 minut od 9 do 12 a od 13 do 16 hod.
> Nutno mít vlastní notebook
> Cena školení: 1 400,- Kč
Forma výuky:
Praktické nácviky a výstupy. Nejvíce času bude věnováno praktickým úkolům a cvičením, při nichž se všichni účastníci dostanou vždy ke slovu. Poznávání a vyzkoušení si na sobě tvoří hlavní náplň semináře. Teorie bude mít pouze podobu shrnutí hlavních poznatků. Praktické nácviky budou vedeny zábavnou a uvolněnou formou, která je nezbytná i k tomu, abyste se zbavili trémynebáli se náhlé a nečekané pozornosti.

Váš lektor:

Stacks Image 2730
Zdeněk Pecka
Vyučuje rétoriku, textové disciplíny a literaturu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a uplatňuje vlastní bohaté zkušenosti. Expert na vzdělávání, dlouholetý pedagog a lektor.

Slovo dělá člověka.

(+420) 732 733 228 | info@southwind.cz

Facebook-25 Instagram-25 YouTube-25