vzdělávání & poradenství

vzdělávání & poradenství

komunikace | soft skills | cizí jazyky | média | PR | obchod | management skills

vzdělávání & poradenství

komunikace | soft skills | cizí jazyky | média | PR | obchod | management skills

GDPR – Obecné nařízení na ochranu osobních údajů

Školení GDPR jsou určena pro firmy, banky, on-line služby, e-shopy či instituce ve zdravotnictvíveřejné správě.

Brzy bude nutné v mnoha subjektech upravit způsob zpracovávání osobních údajů. V případě závažného porušení budou firmám a institucím hrozit vysoké pokuty.

Co se s námi naučíte?
V našich kurzech GDPR Obecného nařízení na ochranu osobních údajů se naučíte:

> jak
poznat současný stav zpracování osobních údajů
> jaké
údaje GDPR pokrývá
> jaký vliv má GDPR na vaši firmu nebo instituci
> jak GDPR zasáhne vaše IT, marketing a další procesy
> jak správně
aplikovat nařízení v praxi
> jestli, jak a kým
obsadit funkci DPO
> které
služby a aplikace vyhovují GDPR
Co je GDPR?
GDPR představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru a má za cíl co nejvíce hájit práva občanů EU proti zneužívání jejich dat a osobních údajů.

GDPR vstoupí v účinnost
25. května 2018. Týká se jednotlivců, firem, on-line a institucí, které zpracovávají data uživatelů.

GDPR zavádí velmi
vysoké pokuty za porušování nových pravidel a nařizuje některým správcům zřídit funkci Pověřenec pro ochranu osobních údajů DPO (Data Protection Officer).

Domluvte si s námi nezávaznou a bezplatnou konzultaci.


Slovo dělá člověka.

(+420) 732 733 228 | info@southwind.cz

Facebook-25 Instagram-25 YouTube-25